Cookiebeleid

Onze online bron Formulazero.nl gebruikt cookies en andere methoden en technologieën voor het verzamelen van persoonlijke informatie. De zogenaamde cookies zijn geen grote bestanden met cijfers en letters die op het apparaat van elke gebruiker worden opgeslagen. Dankzij deze kleine bestanden kan de administratie van de site specifieke lezers volgen en al het mogelijke doen om de navigatie en het functioneren van onze online hulpbron te verbeteren.

cyber security image

Hoe de gebruiker cookies kan beheren

Bij een bezoek aan een online bron wordt de gebruiker de vraag gesteld: cookies accepteren of weigeren. Bovendien kan de gebruiker deze bestanden beheren en aanpassen in het daarvoor bestemde gedeelte van zijn browser. Ook kan de gebruiker cookies uitschakelen. Men moet echter begrijpen dat dit het gebruik van de site kan beperken en sommige functies onbeschikbaar kan maken.

Welke gebruikersgegevens we verzamelen

Voor onze doeleinden verzamelen wij verschillende persoonlijke gegevens van alle bezoekers van onze online bron. De beheerders van de site hebben het volledige recht om deze gegevens te verzamelen, vervolgens op te slaan en te gebruiken voor hun eigen doeleinden en om ze door te geven aan derden in gevallen waarin de wet voorziet. Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

  • Persoonlijke gegevens van de lezers van onze online bron, waarmee zij gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bestaan uit volledige naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Eventuele profielgegevens. Deze gegevens omvatten de gebruikersnaam, het persoonlijke wachtwoord, de gebruikersfoto indien er een is geüpload, en andere informatie die de lezer kan invoeren in de persoonlijke account.
  • Technische informatie zoals het type en de versie van de gebruikte browser, geolocatie, tijdzone, informatie over de meest gebruikte gadgets, enz.
  • Informatie en statistieken over onze bronbezoeken. Deze gegevens hebben betrekking op bezochte pagina’s, de tijd die op de site wordt doorgebracht, acties van gebruikers, enz.
  • Wij verzamelen geen informatie over ras, religie, cultuur, filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand of politieke opvattingen.

Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken

Alle technologieën die worden gebruikt voor het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens helpen ons de algemene prestaties van de bron te verbeteren. De doelstellingen van ons beleid zijn als volgt:

  • De gebruiker volledig voorzien van onze informatiediensten.
  • De aanwezigheid van bepaalde gegevens om contact opnemen met de lezers van onze richtlijnen, onder meer via een opgegeven telefoonnummer of e-mailadres.
  • Verbetering van de navigatie en de algemene werking van deze online bron.
  • Inzicht in de gebruiksstatistieken van onze onlinehulpbron.

Hoe we de verzamelde gegevens opslaan en beveiligen

Wij slaan alle gegevens op met behulp van verschillende technologieën, waaronder cookies, op beveiligde servers. Voor hun veiligheid gebruiken wij speciale coderings- en beveiligingstechnologieën die volledige veiligheid garanderen en onopzettelijk verlies of toegang door derden helpen voorkomen.

Wat de werknemers van het bedrijf betreft, verwerken uitsluitend bevoegde personen alle gegevens voor de doeleinden die door de wet zijn voorzien. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens van de gebruikers niet voor commerciële doeleinden en dragen ze niet over aan derden. Het enige geval van openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker kan een gerechtelijke procedure met zijn deelname zijn.

Alle verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang dat nodig is in het kader van onze informatievoorziening of tot het einde van een eventuele procedure.

Rechten van gebruikers van online bronnen

Dit deel van ons Cookiebeleid beschrijft de rechten en keuzes van alle platformgebruikers met betrekking tot hun persoonlijke informatie.